Om SDA

Svensk design och konst behöver mer nytänk och talang

Här uppmärksammas svensk konst och design. Det skandinaviska ljuset, vad gör det för skapandet? Vad i det skandinaviska väsendet är det som bäst skildras inom konst, arkitektur och design? Finns det något säreget svenskt eller kommer våra konstnärliga influenser egentligen utifrån? Är svenskt konstnärskap ett resultat av mångkultur och världsmedborgarskap? Här dryftas alla de svåra frågeställningarna kring konsten. Vi söker svaren och är inte nöjda förrän vi undersökt alla vinklar och vrår av konstnärligt och kulturellt värde. Vi är heller inte rädda att söka oss utanför våra svenska gränser för att hitta svaren och de människor som ger den svenska konsten, designen och arkitekturen ett ansikte.