Vad är bra design?

Den breda tillgängligheten av visuella verktyg både online och offline har gjort det ganska enkelt att skapa grafisk design. Idag använder fler och fler frilansare och icke-professionella designers visuella verktyg för att hoppa på en karriär i grafisk design. Om du vill förbättra din förståelse för design och dess skapande, läs vidare.

Detta blogginlägg kommer inte bara att dyka in i detaljerna om de grundläggande elementen i designen , det kommer att gå vidare genom att förklara principerna om hur element ska sammanföras för att skapa ett underhållande och spännande visuellt projekt för dig själv och din klient.

En vacker design är inte en produkt av stor fantasi eller ett resultat av en idé. Det är snarare en produkt av noggrant utformade designelement som valts för att skapa en visuell representation av idén och fantasin. Design handlar inte om bilder placerade ihop och ordnade på ett sätt som skapar en historia. Design handlar om att skapa harmoni bland elementen och få dem att komma ihop i en slutprodukt som är otvetydigt enastående. Designernas utformningar hänvisar till en uppsättning specifika riktlinjer för grafiska designers eller artister. Designelement är den grundläggande enheten för målning, design, ritning eller något annat visuellt stycke som kommer till existens. Dessa element är avgörande för varje visuellt projekt.

LINJE

Det mest grundläggande designelementet är linjen. Med en enkel ritning betraktas en linje som bara en rak penn, men i fält eller studie av design kopplar en linje två punkter. Linjer används effektivt för att skilja eller skapa ett mellanslag mellan andra element eller för att ge ett centralt fokus.

Linjens riktning, vikt och karaktär kan förmedla olika tillstånd av känslor och kan framkalla olika reaktioner.

FÄRG

Färg påverkar stämningen i den visuella designen. Färg representerar olika känslor och representerar olika personligheter. Användningen av färgen röd, till exempel, kan stimulera ilska, kärlek och passion eller stark vilja. Å andra sidan, färgen blå, skapar en känsla av fred, lugn och säkerhet.

Färg bidrar effektivt till en serie flygbladers enhet och lägger tonvikten på relevant information som förmedlas av de andra visuella elementen.

Färgen kan stå ensam när som helst. Det kan fungera som bakgrund eller vara ett stödjande element till andra element. Det kan öka effekten av former, linjer och teckensnitt på konsistens. Användningen av individuell färg är lätt, men att kombinera en med en annan kommer att kräva en djupare förståelse för dess psykologiska konsekvenser i visuell design.

FORM

En form bildas när en linje omsluter ett område. Den definieras alltid av gränser och används oftare för att stressa en viss del av en sida.

I design kan man skapa former när man kombinerar alla andra element eller de kan kombineras för att skapa ikoner eller symboler för ditt designprojekt.

Använd former för att lägga intresse för dina element.Vinkliga former indikerar maskulinitet medan flöjtiga och kurviga former som cirklar indikerar kvinnlighet.Fyrkantiga former, element eller designade objekt kommunicerar säkerhet, trovärdighet och stabilitet.Å andra sidan är cirklar som ögonsocker: De är organiska, fullständiga, oförstörbara och kommunicerar nästan alltid enighet.

TEXTUR

Textur är den uppfattade ytkvalitén hos ett konstverk.Textur är svår att identifiera i dagens visuella applikationer, men för karriär grafiska designers är textur ett roligt och kreativt designelement som kan experimenteras med att lägga till realism i någon projektdesign.Det gör varje visuell design unik och kan öka visuellt värde för ett visst element.

Textur kan användas för att accentuera ett visst område i det visuella projektet så att det blir mer dominerande än de andra elementen.

STORLEK OCH SKALA

Dessa element går hand i hand.De ansvarar för att skapa balans, proportioner och kontrast till varje design.

Storleken avser de faktiska dimensionerna för ett visst element, medan skalan är dess relation till det ursprungliga värdet, och proportionen avser förhållandet mellan alla nuvarande element i både storlek och skala.

Skala och proportioner används för att ange exakt storlek på ett objekt eller för att betona skillnaden i storlek på två objekt som finns på en viss visuell presentation.

RIKTNING

Riktning är ett element av design som skapar det allmänna stämningen och atmosfären. Det skapar en illusion att det finns rörelse inom designen.

Visuell riktning hänvisar till fall där innehållet skriker “se bort här” genom användning av horisontella och vertikala linjer.

Vertikala linjer skapar en atmosfär av balans, vakenhet och formalitet.

Horisontella linjer kommunicerar fred, stabilitet och lugn.

Skarpa linjer, å andra sidan, föreslår rörelse och handling.

Principen inom detta område avser de sätt som element kan manipuleras för att skapa ett konstverk.

Principerna och elementen i designen har båda samma vikt vid utförandet av ett effektivt stycke. Om du ignorerar principerna, har du en visuell bit som saknar en historia.

Dessa principer är riktlinjer som används för att visuellt kommunicera de idéer som representeras av elementen.

I ett tidigare inlägg diskuterade vi Visual Communication som ett effektivt verktyg för att överföra företagsmeddelandet och företagets uppdrag. Idag visar vi dig hur du ska vara effektivare för att skapa visuellt innehåll som är både tilltalande och informativt.

ANSLUTNING

Närhet hänvisar till hur elementet grupperas ihop så att tittaren eller läsarens uppmärksamhet omdirigeras till de olika delarna av det visuellt utformade meddelandet. Det är närhet av ett element till en annan.

Närhet bevarar enhet och upprätthåller kontinuiteten i visuella element. Det skapar förhållandet och sambandet mellan elementen på en sida. Närhet ger en kontaktpunkt, som är centrum av intresse eller aktivitet.

BALANS

Balansen är fördelningen av de olika visuella vikterna av föremålen som används i den visuella presentationen, den korrekta kombinationen och harmonin i färger som används, tonen och förfiningen av den visuella texturen och lämplig användning av rymden.

Balans ger stabilitet och struktur i en viss design. Balans i design liknar begreppet balans i fysik.

INRIKTNING

Denna speciella princip avser ordningen och organisationen mellan och bland elementen. När elementen är inriktade skapar de en visuell förbindelse med varandra som kommunicerar en historia.

Justering tjänar till att sätta element ihop i ett synligt och läsbart arrangemang. Justering är syster eller förlängning av närhet . Det hänvisar specifikt till positioneringsartiklar på ett sådant sätt att de stämmer överens med varandra.

UPPREPNING

Upprepning kan vara överväldigande, men inte i design. Upprepning är visuellt tilltalande när den används för att lägga tonvikten på vissa element och kan effektivt ta tag i en läsares uppmärksamhet.

Repetition stärker designen genom att ansluta enskilda element tillsammans. Det skapar konsekvens och förening, samtidigt som man skapar en känsla av organiserad rörelse.

KONTRAST

Kontrast definieras som “skillnaden i visuella egenskaper som gör att ett objekt kan särskiljas från andra objekt.” Kontrast används ofta för att betona nyckelelement i specifika designprojekt.

Kontrast används för att få element att sticka ut och fånga uppmärksamhet. Kontrast, som närhet, skapar en fokusering i en visuell design.

Kontrast skapar visuell spänning och ökar intresset för något konstverk eller designskapande.

En färgkontrast kan till exempel omdirigera läsarens uppmärksamhet till en viktigare del eller ett meddelande av en presentation.

UTRYMME

Dessa principer är också kända som vitt utrymme eller negativt utrymme. Detta är det mycket öppna, underutnyttjade området av visuell presentation eller skapande.

Utrymmet är ett område som aktiveras av elementen.Det är det aktiva och synliga avståndet eller området mellan och runt, ovanför, och under eller inom elementen som används i en projektdesign.

Utrymmet är kraftfullt när du vill leverera ett direktmeddelande utan rubbning av andra designelement.

Inte alla är begåvade eller har möjlighet att sätta in element för att komma fram till visuellt innehåll. Oavsett om du är en professionell formgivare, en amatör eller en person som söker arbete på detta område, lär du dig de grundläggande föreskrifterna och genomförandet av en design som du inte kan förbise.